ASISTENČNÝ PES PRI LIEČBE PSYCHICKÝCH OCHORENÍ

Vďaka úspešnej medzinárodnej spolupráci sme mali možnosť v letných mesiacoch absolvovať odborný workshop zameraný na podporné terapie pri diagnózach posttraumatický syndróm (ďalej len „PTSD“) a detského autizmu pod vedením Marie Illes z Aspen Dog Service z kanadského Edmontonu.
Maria sa s nami podelila so skúsenosťami, ktoré využíva pri výcviku asistenčných psov. Mali sme možnosť vidieť, akým spôsobom dokážu asistenční psi pomáhať ľuďom so psychickými ochoreniami, ako ich vytrvalá s oddaná pozornosť dokážu prelomiť sociálne bariéry a opäť pomaly vzbudiť záujem o okolitý svet. Veď vplyv pôsobenia asistenčných psov je jednoznačný a potvrdzujú ho aj viaceré vedecké výskumy.
Keď sa povie PTSD, väčšina z nás si predstaví veteránov novodobých vojen poznačených negatívnymi spomienkami a prežitými katastrofami. Realitou dnešnej doby však je populácia poznačená osobnými tragédiami a traumatickými zážitkami, vplyvom ktorých sa táto diagnóza stala súčasťou životov bežných ľudí okolo nás.
Strata blízkeho, život ohrozujúce situácie či extrémny stres môžu byť spúšťačom tejto ťažkej psychickej poruchy. Ak k tomu pripočítame dedičnú predispozíciu na duševné ochorenia, citlivú nevyrovnanú  povahu človeka a nebodaj návykové látky, šanca na „získanie“ tohto syndrómu je mimoriadne vysoká.
Ľudia trpiaci na PTSD majú problém so socializáciou, často sa dobrovoľne ocitajú až v izolácii, ktorá im poskytuje istotu a bezpečie. Ich život sprevádzajú vracajúce sa spomienky, neustále pripomínajúce spúšťač, ktorým môže byť napr. tragická udalosť, budia sa s nočnými morami, podliehajú úzkosti v súvislosti s akýmkoľvek podnetom podobajúcim sa traume, ktorú prežili. Často sú negatívne zmýšľajúci, smutní, náladoví, depresívni, so sklonmi k samovražde.
Cestou, ako pomôcť ľuďom s PTSD je odborná psychologická alebo psychiatrická pomoc a správna diagnostika s cieľom pomôcť im opäť nájsť kontrolu nad vlastným životom. Ako podporná terapia v posledných rokoch využíva aj kanisterapia, čo je oblasť, ktorá tím našej výcvikovej školy mimoriadne oslovuje už dlhšie obdobie.
Držme si teda spoločne palce na dlhej a náročnej ceste, ktorej cieľom bude šanca pre ľudí so psychickým hendikepom vrátiť sa do bežného života, spolu s vycvičenými a spoľahlivými sprievodcami – asistenčnými psami.

Ilustračný obrázok