2 %

Naša organizácia už takmer 25 rokov pomáha ľuďom so zrakovým či telesným znevýhodnením. Ako jediná organizácia na Slovensku sme získali akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo zaručuje vysokú kvalitu našej práce.

Podporte našu činnosť a pomôžte ľuďom so znevýhodnením urobiť veľký krok ku samostatnosti. ĎAKUJEME!

Naše údaje:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

 

Postup na poukázanie Vašich 2%:

ZAMESTNANEC (ZÚČTOVANIE DANE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ)

1. Do 15.02.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: Potvrdenie o zaplatení dane - zamestnanci.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na kubisova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám vystavíme a zašleme)

3. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - Vyhlásenie VŠVAP.

4. Vo Vyhlásení vyplňte:

a) Vaše údaje

b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na kubisova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám  vystavíme a zašleme)

2. 

Pri daňovom priznaní typu A sa VIII. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. 

Pri daňovom priznaní typu B sa XII. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. 
 

Do príslušných políčok vyplňte naše údaje:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek neziskovej organizácii). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. VI. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Do príslušných políčok vyplňte naše údaje:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2019 na Váš daňový úrad. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

ĎAKUJEME!