Kontakt pre sponzorov

Katarína Obuchová

Mobil: +421-918 990 676

E-mail: obuchova@vodiacipes.sk