Dôležité dokumenty

Obchodné meno (názov): Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42 357 632

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Stanovy VŠVAP