Predseda správnej rady

Andrea Kujovičová, predsedkyňa Správnej rady

Mobil: +421-911 760 056

E-mail: kujovicova@vodiacipes.sk