Pes vo výcviku

Meno: Dylan
Dátum narodenia: sobota, október 14, 2017
Pohlavie: pes

Rozvážny aj rozšafný psí mládenec


ADOPTUJ SI MA
Meno: Cezmína
Dátum narodenia: utorok, september 5, 2017
Pohlavie: sučka

Dôstojná a veľmi rozumná mladá dáma


ADOPTUJ SI MA
Meno: Dante
Dátum narodenia: sobota, október 14, 2017
Pohlavie: pes

Pokojný psík, ktorý nadovšetko miluje spánok.


ADOPTUJ SI MA
Meno: Cinko
Dátum narodenia: utorok, september 5, 2017
Pohlavie: pes

Psík milujúci ľudí a zábavu


ADOPTUJ SI MA

 

Všetci psi, ktorí sú zaradení do tejto sekcie, úspešne zvládli všetky hodnotenia (zdravotné aj povahové) a sú teda pripravení začať najťažšie obdobie – výcvik. To ale neznamená, že všetci sa stanú vodiacimi alebo asistenčnými psami. Hodnotiace kritériá, ktoré máme pri šteniatkach sú ešte rozšírené o veľmi dôležité aspekty, ktoré dobrý pracovný pes v praktickom živote potrebuje.

  Vodiaci pes vo výcviku Asistenčný pes vo výcviku
Čo všetko sa musí naučiť?

viesť bezpečne svojho majiteľa do každého určeného bodu a popri tom:

 • obísť všetky prekážky, ktoré sa obísť dajú, upozorniť zastavením na prekážky, ktoré si musí majiteľ preskúmať paličkou,
 • zastavením označiť koniec a začiatok chodníka
 • vyhľadať zebru a previesť majiteľa cez cestu približne v jej ohraničení
 • vyhľadať schody a označiť ich zastavením na prvom schode smerom nahor a poslednom smerom nadol,
 • vyhľadať na povel dvere a zostať stáť pod kľučkou,
 • nastúpiť podľa určeného postupu do prostriedkov hromadnej dopravy.

samozrejmosťou je dobrá ovládateľnosť a dobré správanie sa psa v každom prostredí

Asistenčný pes sa cvičí vždy podľa potrieb konkrétneho klienta. Rozsah cvikov:
 • otváranie a zatváranie dverí a zásuviek
 • podávanie požadovaných predmetov ako mobil, lieky, kusy oblečenia, kľúče a iné podľa potreby
 • pomoc pri presunutí sa z vozíka na posteľ
 • vrátenie rúk do požadovanej polohy v prípade, že spadnú z operadla
 • pomoc pri otočení hlavy do požadovanej polohy
 • pritiahnutie vozíka
 • privolanie výťahu
 • zapínanie a vypínanie svetiel

a iné podľa osobnej potreby, vrátane rôznych foriem terapie so psom

Ako dlho trvá výcvik? 6 až 9 mesiacov nemal by trvať viac ako 10 mesiacov, podľa náročnosti požadovaných cvikov
Kde je pes počas výcviku umiestnený? doma u svojho cvičiteľa z radov našej školy. Naši psi v tréningu sú umiestnení zásadne v priestoroch spolu s ľuďmi a nesmú byť mimo obydlia ľudí. doma u svojho cvičiteľa z radov našej školy. Naši psi v tréningu sú umiestnení zásadne v priestoroch spolu s ľuďmi a nesmú byť mimo obydlia ľudí. Asistenčný pes chodí už počas výcviku k svojmu novému majiteľovi a postupne sa zoznamuje s človekom, ktorému bude pomáhať.
Ako ho spoznám? každý vodiaci pes vo výcviku má na sebe postroj a vodič asistenčný pes má taktiež svoj postroj, ktorý je ale vyrobený podľa potrieb klienta a je teda tvarovo aj materiálovo variabilný
Čo ak pes vo výcviku nesplní kritériá potrebné pre výkon práce, na ktorú bol pripravovaný? psi, ktorí z nejakého dôvodu neukončia výcvik a nestanú sa vodiacimi psami sú, podľa svojej povahy a temperamentu, zaradení na inú prácu alebo ponúknutí verejnosti. Práca asistenčného psa nekladie také vysoké nároky na jeho psychiku ako práca vodiaceho psa, preto je percento úspešnosti vyššie ako pri vodiacom psovi.