Dogsitting

Dočasná starostlivosť o psy v našich programoch - Dogsitting

Vychovávatelia šteniat a tréneri vodiacich psov sú pracujúci ľudia, ktorí majú svoje rodiny, priateľov a majú aj svoje voľnočasové aktivity.  A hoci kvôli kvalitnej socializácii psov by ich mali so sebou vodiť takmer všade, stáva sa že jednoducho na určité akcie a miesta nie je vhodné, alebo možné so sebou zvereného psa zobrať. Môže to byť služobná cesta, dovolenka, či návšteva nemocnice, jednoducho potrebuje zvereného psa na určitý čas odovzdať do starostlivosti inému človeku. 

V týchto prípadoch využívame pomoc dobrovoľníkov, ktorým zverujeme našich psov do dočasnej starostlivosti, pričom musia dodržiavať zásady ich výchovy podľa našich pokynov. 

O túto činnosť je medzi ľuďmi  pomerne veľký záujem, najmä o dočasnú starostlivosť počas víkendov.  Často tento záujem prevyšuje potrebu našich vychovávateľov a trénerov, preto sa prípadným záujemcom vopred ospravedlňujeme, ak ich dlhší čas nebudeme kontaktovať. Ak máte záujem o túto činnosť, vyplňte prosím priložený dotazník a zašlite na adresu: info@vodiacipes.sk. Po vyplnení dotazníka a po osobnom pohovore vás zaradíme do databázy a v prípade potreby vás budeme kontaktovať.