Emócie

O prínose bežného psa do života bežného človeka by mohli hovoriť všetci „psíčkari“. Prijatie  psa do rodiny je rovnakým prínosom aj pre majiteľa so zdravotným postihnutím. Pes nie je len pomôckou, ale aj priateľom, spoločníkom a niekedy nahrádza absenciu dieťaťa alebo životného partnera. O psa sa treba starať a vo vzťahu k nemu musí klient veľa dávať, nie len prijímať. Prejavy citov a emócií nie sú vlastné každému človeku, ale pre úspešné spolužitie so psom sú veľmi dôležité, pretože pes nedisponuje takou rozlišovacou schopnosťou na verbálnej úrovni ako človek. Nie je možné sprostredkovať psovi informáciu spôsobom “Ahoj, som rád, že ťa vidím” iba slovami a očakávať, že pes túto informáciu pochopí. Pre psa sú zrozumiteľné hlavne priateľské gestá, podporené verbálnym prejavom a je teda potrebné ich budovať.