Iné dobrovoľnícke činnosti

Hoci starostlivosť a práca so psami sú hlavnými dobrovoľníckymi činnosťami v našej škole, pre chod a ďalší rozvoj školy je vítaná aj pomoc dobrovoľníkov v iných oblastiach.  Ide vždy o nepravidelnú činnosť, podľa konkrétnych potrieb pri jednotlivých činnostiach našej školy.

Ide napríklad o nasledovné činnosti:

Pomoc pri organizácii podujatí (zbierok, osvetových akcií a pod.)

Pomoc pri RTG vyšetreniach psov – držanie psa pri snímkovaní v požadovanej polohe.

Doprava našich psov, alebo našich materiálov  vlastným autom – na vyšetrenia, akcie.

Šitie vodidiel a postrojov pre naše psy a ich prípadné opravy.

Výpomoc pri výcviku psov – simulácie reálnych situácií pri učení obchádzania ľudí, stretu s iným psom a pod.

Fotografovanie a natáčanie videí – z cvičení psov, akcií, ilustračné fotografie.

Grafická činnosť na počítači – tvorba letákov, kalendárov, propagačných materiálov.

Kreslenie, maľovanie – tvorba propagačných materiálov.

Preklady z cudzích jazykov

Korektúry textov v slovenčine

Ak máte záujem o spoluprácu s našou školou v akejkoľvek z týchto oblastí, prosím vyplňte priložený dotazník a zašlite ho na adresu info@vodiacipes.sk, V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.