Motivácia

Pre každú činnosť, ktorú chce človek zvládnuť, musí byť motivovaný a pri  psovi so špeciálnym výcvikom  to nie je výnimka. Motivácia klienta musí byť silná a jasná, pretože začiatky spolužitia so psom sú veľmi náročné. Trvá určité obdobie, kým si pes na nového majiteľa zvykne a kým sa klient naučí efektívne so psom pracovať a využívať tak všetky jeho prednosti. V tomto období môže dôjsť k zníženiu kvality práce  psa z uvedených dôvodov. Pri nedostatočnej motivácii klient nebude schopný toto obdobie prekonať. Klient musí byť tiež motivovaný využívať psa po celý jeho pracovný život. Ak sa so psom nepracuje dostatočne často (minimálne 4x do týždňa) alebo sa na dlhší čas prestane so psom pracovať úplne, hrozí, že pes naučené zabudne a prestane byť spoľahlivý. Pokiaľ klient nemá určené ciele môže sa oslabiť jeho motivácia so psom pracovať a následne sa budú znižovať schopnosti psa.