Náš Oliver sa stal súčasťou francúzskeho chovu

Je na čase dar darom odplatiť. Prijímať ale aj dávať je filozofia IGDF, s ktorou sa plne stotožňujeme.

Nášho Olivera sme darovali francúzskemu chovnému centru CESECAH.

Vďaka ústretovosti výcvikových škôl patriacich do IGDF sme mohli založiť a rozvíjať náš účelový chov. V minulosti sme získali chovnú sučku Bronny (Austrália 2006) - zakladateľku nášho účelového chovu a chovnú sučku Joannu (USA 2012).

V tomto roku nám francúzske chovné centrum darovalo 3 mesačnú čiernu sučku Morin. My sme im ako symbol vďaky ponúkli ročného psa Olivera z nášho účelového chovu, ktorý prešiel hodnotením temperamentu aj zdravia s vynikajúcimi výsledkami. Jeho výborné zdravie, pokojná, vyrovnaná povaha a vysoký záujem o spoluprácu s človekom z neho robia kvalitného chovného psa. 

Tak ako Bronny a Joanna šírili dobré meno svojich materských škôl tu u nás, veríme že Oliver bude šíriť dobré meno našej školy vo Francúzsku a v ďalších krajinách, do ktorých sa jeho potomkovia dostanú.