Osobnostné predpoklady

Na to aby bol záujemca v práci so  psom úspešný a taktiež aby dokázal psovi zabezpečiť vhodné zázemie musí mať určité predpoklady, ktoré vylučujú zlé zaobchádzanie so psom, agresivitu, vážne sklony k neurózam či hystérii, užívanie návykových látok a podobne. Takéto faktory žiadateľa vylúčia z procesu vybavovania žiadosti o psa.