Povaha psa so špeciálnym výcvikom

Pes so špeciálnym výcvikom  má mať pokojné a stabilné správanie pri práci aj mimo nej a rovnako aj v rôznych iných situáciách (kontakt s mačkami, inými psami, inými zvieratami). Má sa pokojne správať vo všetkých interiéroch aj exteriéroch. Nemá sa prejavovať hlučne a deštruktívne. Nemá mať zlozvyky  ktoré by obťažovali majiteľa alebo okolie (vyskakovanie, štekanie, žobranie jedla a podobne). Pes má vykonávať svoju potrebu len na vyhradených miestach a na pokyn svojho majiteľa. Pes musí byť pre svojho majiteľa dobre ovládateľný v každej situácii pri práci aj mimo nej. Pes nesmie vykazovať žiadne známky agresie voči ľuďom, či zvieratám.