Psychohygiena

Denné (nie iba pracovné)  relaxačné vychádzky, kŕmenie, česanie, fyzický kontakt, atď. sú pre človeka určitou formou psychohygieny a relaxu.