Sebadôvera a nezávislosť

Znížená schopnosť  samostatného pohybu alebo problém pri vykonávaní bežných úkonov môže byť veľkým problémom pri kontaktoch so spoločenským prostredím, robí ľudí závislými a neistými aj pri zaobstarávaní najzákladnejších životných potrieb. Vzniká problém ako ísť bezpečne  nakúpiť, ako sa dostať do zamestnania, na schôdzku, do inštitúcií kde je potrebné komunikovať. Pes so špeciálnym výcvikom môže takéto problémy vyriešiť, môže pomôcť prekonať strach pohybovať sa v rôznych prostrediach, odbremení svojho majiteľa od psychického napätia. V prípade Vodiaceho psa navyše odbremení svojho majiteľa od neustálej kontroly prostredia palicou, výrazne prispeje k plynulému pohybu a zabezpečí svojmu majiteľovi bezpečný presun podľa jeho potrieb. Vodiaci pes tak poskytuje  človeku nezávislosť od vidiaceho sprievodcu.