Sebarealizácia

Práca so psom a jeho neustály výcvik vo forme precvičovania naučených  zručností dávajú človeku so zrakovým postihnutím možnosť  zlepšovať sa v niečom novom a nie celkom všednom. Dávajú mu ďalšiu možnosť vytýčiť si určitý cieľ a pracovať na ňom.