Sociálne kontakty

Pes je tiež prostriedkom k nadväzovaniu sociálnych kontaktov. Často sú ľudia pri kontakte s osobami so zdravotným postihnutím ostýchaví a nevedia ako ich osloviť. Pes je ideálnou témou na nadviazanie rozhovoru ako zo strany verejnosti  tak aj zo strany majiteľa  psa. Na denných prechádzkach  stretáva  majiteľ  psa  iných ľudí so psami a kontakty s ľuďmi sú teda častejšie a intenzívnejšie. Tým sa znásobujú aj možnosti na vytváranie priateľstiev a známostí.