Učiť sa nové veci

Spolupráca so psom vyžaduje od človeka nemalé úsilie. Predstava o práci psa so špeciálnym výcvikom je často mylná, pretože sa  predpokladá, že pes JE vycvičený a bude teda spoľahlivo pracovať za každých podmienok a okolností. Také jednoduché to ale nie je. Ak by to bolo také jednoduché, neexistovali by problémy so psami. V tejto súvislosti je potrebné dodať že psy problémy nespôsobujú. Každý problém so psom je výsledkom nepochopenia psa. Problém so psom je výsledkom toho, že jeho majiteľ nedokáže správne so psom komunikovať a tak majiteľ nerozumie aké informácie mu pes poskytuje a pes zase nerozumie aké informácie mu poskytuje človek. Naučiť sa komunikovať so psom je proces, ktorý si vyžaduje od majiteľa  učenie, trpezlivosť a dôslednosť.  Pes a jeho psovod tvoria vždy tím, sú partneri počas práce aj mimo nej a žiadny pes nebude dobre pracovať bez dobrej práce svojho psovoda.  Ak nebude psovod správne komunikovať nebude pes pokyny vykonávať správne. Úlohy v tíme sú rozdelené a je potrebné počítať s tým, že tak ako kolíše výkonnosť človeka, kolíše aj výkonnosť psa. Taktiež je potrebné zručnosti psa precvičovať, pretože jeho pamäť je celkom iná ako pamäť človeka.