Vek klienta

Pre vek klienta nie je stanovená žiadna zákonná veková hranica. Rozhodujúcimi faktormi sú fyzické, psychické a osobnostné predpoklady klienta. Pred 16. rokom života sa väčšinou pes so špeciálnym výcvikom  neodporúča pretože v tomto veku nie je klient psovi dostatočne veľkou autoritou, pes ho v hierarchii berie ako rovnocenného  alebo nižšie postaveného čo vylučuje aby takáto dvojica dosiahla bezpečný, uspokojivý a od dospelých nezávislý stupeň spolupráce.