Zdravotný stav klienta

V prípade žiadateľa, ktorému bola diagnostikovaná  vážna zdravotná komplikácia, ktorá by sa mohla prejaviť počas spolupráce a ohroziť tak zdravie človeka alebo psa z dôvodu nezvládnutia situácie bude potrebná konzultácia stavu žiadateľa s jeho ošetrujúcim alebo odborným lekárom. Pre prácu so psom sú potrebné aj dobré fyzické predpoklady, ktoré zaručujú zvládnutie psa.