Zdravotný stav psa so špeciálnym výcvikom

Záujemca o psa má právo na komplexné  informácie o vyšetreniach a výsledkoch posúdení dysplázie lakťových a bedrových kĺbov u plemien, ktoré sú na toto ochorenie náchylné (Labradorský retriever, Nemecký ovčiak), prípadných chronických  ochoreniach, prekonaných úrazoch, prípadne  požiadať dodávateľa o potvrdenie od veterinárneho lekára  týkajúce sa  skutočností ohľadom zdravotného stavu ponúkaného psa. Na to  aby mohol  pes celoročne sprevádzať svojho majiteľa musí byť kastrovaný a sučka sterilizovaná. Tieto opatrenia sú nevyhnutné  aby majiteľ  psa nestratil kontrolu nad svojim psom a jeho správaním. Proces hárania je fyziologický proces  počas ktorého je sučka pripravená na párenie a reprodukciu. Je to obdobie veľmi problémového správania hlavne u samcov  ale zmeny správania sa vyskytujú aj u sučiek. Tento fyziologický proces má prechodne negatívny vplyv na  sústredenie pri práci, ovládateľnosť psov a aj na ich celkové správanie.  Sterilizácia a kastrácia pritom nijako neovlyvňuje kvalitu života psa ani jeho povahu. Celkový zdravotný stav psa pred odovzdaním nesmie obmedzovať jeho využitie počas pracovného života (ortopedické problémy, alergie, kardiovaskulárne problémy, epilepsia a pod.).

Pes  má zahájiť špeciálny výcvik až po dosiahnutí veku 12 mesiacov. Tento vek sa všeobecne udáva ako vek fyzickej dospelosti u veľkých plemien. Na účely vodenia  a asistencie sa používajú práve plemená, ktoré spadajú do skupiny veľkých plemien psov.