Zručnosti a úloha majiteľa psa pri spolupráci

Vodiaci pes

Človek má v rámci tímu s vodiacim psom úlohu navigátora. Je zodpovedný za správnu navigáciu psa a správnu komunikáciu so psom. Spôsob vzájomnej komunikácie medzi človekom a psom prostredníctvom vodiča (rúčka, ktorej sa drží človek a ktorá je pripevnená na postroji vodiaceho psa) je sofistikovaný a majiteľ psa sa musí naučiť rozoznávať a správne vyhodnotiť všetky informácie, ktoré mu týmto spôsobom pes poskytuje.

Žiadateľ o psa musí mať dobré orientačné schopnosti pri samostatnom pohybe a musí sa vedieť pohybovať v interiéroch aj exteriéroch aj sám bez pomoci vidiaceho sprievodcu.

Žiadateľ musí zvládnuť nižšie uvedené prvky priestorovej orientácie.

Technika práce s palicou (technika pri identifikácii predmetov). Pre klienta so psom je potrebná iná technika práce s palicou ako sú tie štandardné. Je to preto, že klient so psom nemusí kontrolovať priestor v ktorom sa pohybuje (je to úloha psa) a palicu využíva iba na kontrolu prvkov, ktoré mu pes zastavením označí. Záujemca musí vedieť palicou identifikovať rôzne povrchy (tráva, beton, asfalt, dlažba…) a aj rozoznať prechody medzi nimi hoci by tvorili minimálny alebo žiadny výškový rozdiel. Do toho spadá kontrola obrubníkov hore aj dole, schody, dvere, úzke priestory, prekážky v smere pohybu, vysoké, nízke, povrchové.

Správne držanie signálnej palice a rýchle prechytávanie pri kontrole. Počas chôdze so psom je palica nesená uvolnene na pravej strane klienta a nedotýka sa zeme. V prípade, že pes zastaví a signalizuje tak potrebu kontroly objektu alebo povrchu, sa palica prechytí stanoveným spôsobom, vykoná sa kontrola a palica sa vráti do uvolnenej polohy pri tele.

Udržiavanie priameho smeru a stabilita pri chôdzi. Je absolútne nevyhnutné aby záujemca mal odvahu vzpriamene kráčať uvolneným krokom (nevadí, že pomalým) a  nehrbil (nekrčil) sa v dôsledku strachu z priestoru.

Prekonávanie križovatiek a prechodov. V tomto prípade je potrebné aby klient prekonával cesty a križovatky v priamom smere a vedel teda aj ako určí približne priamy smer. Taktiež je  potrebné vedieť dobre využívať kontrolu sluchom.

Nastupovanie do dopravného prostriedku a usadenie. Žiadateľ o psa musí zvládnuť nastúpiť, usadiť sa a vystúpiť z dopravného prostriedku.

Odhad vzdialenosti. Žiadateľ musí vedieť približne odhadnúť vzdialenosť aby mohol psovi zadávať v správnom čase pokyny.

Odhad uhlov. Je potrebné vedieť približne odhadnúť 45,90,180 stupňový uhol.

Odhad sklonu a zakrivenia dráhy. Je potrebný približný odhad, či (a kedy) dráha stúpa/klesá, alebo či (a kedy) zatáča vpravo/vľavo. Odhad  je dôležitý pre správne zadávanie pokynov psovi.