Dôležité dokumenty

Obchodné meno (názov): Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42 357 632

Sídlo: Rovniankova 1668/16, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Stanovy VŠVAP