Projekty

STABILNÉ PROJEKTY

Projekt ADOPCIA

Cieľom projektu Adopcia je finančná podpora činnosti našej školy zo strany verejnosti. Prostredníctvom virtuálnej adopcie niektorého zo psov v našich programoch sa môžu ľudia dozvedieť viac o našej činnosti a živote jedného z našich psov. Viac informácií tu.

Sústredenie pre čakateľov a držiteľov vodiacich psov.

Cieľom tohto projektu je upevnenie zručností ľudí so zdravotným postihnutím (najmä zrakovým), ktoré sú potrebné pre prácu so psom so špeciálnym výcvikom. Tento realizujeme každoročne v auguste vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2007. Čakatelia na psa so špeciálnym výcvikom si na sústredení môžu reálne vyskúšať prácu so psom, prípadne sa zoznámiť s konkrétnym psom, ktorý by sa ma stať ich partnerom.

OSTATNÉ PROJEKTY

2013 - Ústretová verejná doprava

2012 - Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím

VEREJNÉ ZBIERKY

Pomôžte spolu s nami – Vianočná zbierka

Charitatívna zbierka, ktorú organizuje Slovenská humanitná rada v spolupráci s Nadáciou Tesco pod názvom "Pomôžte spolu s nami". Zbierka prebieha počas štyroch adventných víkendov od štvrtka do nedele formou vkladania dobrovoľných príspevkov do pokladničiek v stánku umiestnenom v prevádzke Tesco. V tomto stánku poskytujú zástupcovia našej školy spolu so psami z našich programov informácie o činnosti našej školy a práci psov so špeciálnym výcvikom. Naša škola sa tejto zbierky zúčastňuje od roku 2006, zväčša v HM Tesco Lamač.