Poďakovanie

Chceme vyjadriť vďaku všetkým darcom v projekte adopcia, jednorazovým darcom, vrátane spoločností, ktoré sa rozhodli podporiť túto tému a samozrejme naše poďakovanie patrí aj všetkým darcom, ktorí sa rozhodli svoje 2% alebo 3% z dane, poskytnúť práve našej organizácii.
Psíkom, je vďaka Vašej podpore,  naša organizácia schopná zabezpečiť  kvalitnú zdravotnú starostlivosť, potrebnú výstroj a výbavu a taktiež potravu.
Ľuďom, ktorí psa so špeciálnym výcvikom potrebujú, sme vďaka Vašej pomoci schopní poskytovať potrebný servis a podporu. Obracia sa na nás aj stále viac rodičov, ktorí hľadajú  pomoc pre svoje
dieťa, ktoré má špeciálne potreby. Veríme, že vďaka vašej pomoci, budeme vedieť pomáhať v budúcnosti  aj im.