VODIACI PSI SÚ OPÄŤ SVETOVÍ

Svetový deň vodiacich psov vyhlásila Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii. A tak sa posledná aprílová streda stala dňom kedy celosvetovo oslavujeme a vzdávame hold vodiacim psom, ktorí sú nenahraditeľnými pomocníkmi nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Svetová únia nevidiacich (WBU) v súčasnosti eviduje približne 253 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím. Predpokladá sa, že na Slovensku má asi 1,5 až 2 percentá populácie vážny problém so zrakom. Sú to ľudia, pre ktorých sú kompenzačné pomôcky neodmysliteľnou súčasťou života. A vodiaci pes je práve takouto kompenzačnou pomôckou.

Ilustračný obrázok

„Vďaka vodiacim psom získavajú nevidiaci a slabozrakí slobodu a nezávislosť, možnosť aktívne zažívať život v jeho rozmanitej každodennosti. Vodiaci pes je ich spoločníkom, sprievodcom, asistentom a verným priateľom – častokrát jedným z mála, ktorí v živote nevidiaceho ostávajú,“ hovorí Michal Sihelský z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.

Primárne je úlohou vodiaceho psa zabezpečiť samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho, no nevyhnutné je, aby bol aj príjemným spoločníkom. Pes musí byť po výcviku schopný bezpečne viesť nevidiaceho nielen v mieste jeho bydliska. Počas 6 – 8 mesačného výcviku sa musí naučiť reagovať na terénne nerovnosti a bariéry, statické i dynamické prekážky a v neposlednom rade spoľahlivo spolupracovať s nevidiacim.

„V minulom roku tréneri vo výcvikovej škole splnili napr. sen aktívnej nevidiacej dôchodkyni, aby sa vďaka nášmu vodiacemu psovi opäť mohla naplno venovať svojim záľubám a vnúčatám aj mimo priestorov svojho domu a opäť tak objaviť radosť zo života „tam vonku“, či pracovitému nevidiacemu masérovi, ktorý sa mohol opäť zaradiť do pracovného procesu,“ hovorí Michal.  

„Našim cieľom je odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím a vytvorenie harmonickej, dobre spolupracujúcej dvojice, v ktorej sa pes aj človek budú cítiť spokojne a šťastne,“ vysvetľuje Michal Sihelský.  Vie o čom hovorí, pretože sám je prakticky nevidiaci a vodiaci pes je súčasťou jeho života už 7 rokov.

Ilustračný obrázok

Výcvik psa so špeciálnym výcvikom je mimoriadne náročný – časovo i finančne. Veď napríklad náklady na starostlivosť o vodiaceho psa od jeho narodenia až po odovzdanie nevidiacemu majiteľovi – čo trvá spravidla 2 roky - sú viac ako 20.000€. „Táto suma je pre bežného obyvateľa Slovenska neúnosná a veľakrát aj napriek štátnemu príspevku, ktorého maximálna výška je tesne nad 8.500€, je nedosiahnuteľná. Preto výchovu a výcvik vodiacich psov podporujeme prostredníctvom verejnej zbierky PSÍ POMOCNÍCI. Na konto tejto zbierky je možné prispieť zaslaním príspevku na účet: SK43 0200 0000 0045 2429 6453 alebo prostredníctvom DMS na číslo 877 v tvare DMS VODIACIPES, viac na http://vodiacipes.sk/dms.