NEVADA

Rozhodnutie vyradiť psa z procesu výberu do výcviku prichádza vždy pri zdravotnom náleze alebo pri nesplnení náročných kritérií výcviku z dôvodov povahy a temperamentu psa. Keď však už padne, snažíme sa nájsť aj takémuto psíkovi vhodné uplatnenie. Hľadáme jednotlivca či rodinu, pre ktorých by bol pes prínosom, a zároveň by ľudskí spoločníci poskytli psovi potrebné podnety a aktivity na rozvoj jeho schopností.
A keď v náročnom čase, aký teraz všetci žijeme dostaneme spätnú väzbu o tom ako sa to všetko podarilo, niet čo dodať...
Nevada je dôkazom, že aj z výcviku vyradení Psí pomocníci nájdu uplatnenie v každodennom živote - zachraňujú, robia terapie, prinášajú pokoj, radosť a nekonečnú psiu lásku. Nevada našla domov v rodine, ktorá môže využiť jej jemnosť, trpezlivosť a oddanú prítomnosť nielen pre dieťatko, ale aj pre seniorku. To, že ich spoločný život baví, môžete vidieť aj na priložených fotografiách.

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok