TECHNOLÓGIE NAŠE KAŽDODENNÉ

Sústredenie nevidiacich a slabozrakých spolu s ich asistentmi je časom, ktorý využívame aj na vzdelávanie a oboznamovanie s novinkami z rôznych oblastí života.  A tak sa stalo aj počas tohtoročného augustového sústredenia v Pezinku.

V tomto roku sme zvolili tému novinky z oblasti technológií, ktorých cieľom je uľahčenie života pre  ľudí so zrakovým hendikepom. Vďaka podpore našich partnerov  LENOVO s.r.o., Super Zoo a Neovízia očná klinika sme pre účastníkov sústredenia a záujemcov pripravili workshop s ukážkami práce s aplikáciami v mobile, ktoré výrazne uľahčia život nevidiacich.

Ilustračný obrázok

Náš lektor Michal predstavil posun vo vývoji jednotlivých aplikácií a priamo prakticky ukázal ako je možné využívať  ich v každodennom živote. Už len samotné používanie dotykového displeja telefónu niektorým, hlavne starším, nevidiacim spôsobuje problémy, a preto sme usúdili, že spoločné „hranie sa s mobilmi“ ich posmelí a pomôže v praktickom používaní.

Ilustračný obrázok

Workshop spočíval v praktických ukážkach a používaní aplikácií, ktoré rozpoznávajú bankovky a hlásia ich hodnotu, oznámia dátum spotreby tovaru alebo čítajú čiarové kódy produktov. Všetci prítomní sa zhodli, že využívanie týchto aplikácií im výrazne uľahčí každodenné činnosti v bežnom živote.

Ďakujeme našim partnerom LENOVO s.r.o., Super Zoo a Neovízia očná klinika za podporu.