NAJVERNEJŠÍ, 19. 03. 2023

V ôsmej epizóde sa nám predstavil Paxi – odchovanec našej výcvikovej školy. Paxi, nádejný adept na výkon poslania vodiaceho psa, bol vzhľadom na zdravotné problémy vyradený zo špeciálneho výcviku a následne ponúknutý na adopciu.

Paxi a jeho Lucka – to bola láska na prvý pohľad. A keďže je Paxi veľmi vnímavý a citlivý pes, ktorý v bežných každodenných činnostiach nie je svojím zdravotným stavom obmedzovaný, Lucka sa rozhodla využiť jeho potenciál a pomáhať deťom s poruchou autistického spektra. Z Paxiho sa tak stal terapeutický pes, ktorý lieči už len svojou prítomnosťou, o čom sa presvedčil aj Juraj  Bača, moderátor relácie Najvernejší. Ako sám poznamenal – pri natáčaní tejto epizódy s Paxim prežil dve terapie. Jednu s Paxim, vďaka jeho energii, spontánnosti a oddanosti človeku a druhú vďaka prostrediu, v ktorom Paxi pracuje, kde si človek uvedomí dôležitosť správneho hodnotového nastavenia a životných priorít.

Ďakujeme Lucke, ktorá sa rozhodla, že bude zdieľať spoločný život s Paxim, že mu pomáha naplniť jeho poslanie psa so špeciálnym výcvikom a že spolu sú skvelými parťákmi pre tých, ktorí ich pomoc potrebujú.