Seminár pre vychovávateľov

21. - 23. 10. 2016 sme v Nitre privítali našich vychovávateľov a ich zverencov - mladé psy z programu Výchova. 18 vychovávateľov so svojimi zverencami sa učilo ako sa zlepšiť vo všetkých oblastiach výchovy a spolunažívania so psom počas prvého roku jeho života.  

Program Výchova je zameraný na výchovu šteniatok počas prvého roka ich života. Úlohou vychovávateľa je šteniatko socializovať, naučiť ho spolužitiu s človekom, hygienickým návykom, slušnému správaniu v každom prostredí, naučiť ho základné cviky a pod. Program Výchova odborne zastrešujú koordinátori výchovy, ktorí sa pravidelne stretávajú s vychovávateľmi a riešia praktické aj teoretické otázky.

Naučiť sa správne pracovať a komunikovať so psom je dlhodobý proces, preto sme sa rozhodli pravidelne organizovať intenzívne semináre pre pokročilých vychovávateľov, teda takých, ktorí už majú nadobudnutý určitý stupeň skúseností s prácou so psom a tých, ktorí majú vážny záujem o prehlbovanie svojich vedomostí v tejto oblasti.

Cieľom seminára bolo rozšíriť teoretické vedomosti vychovávateľov v oblasti etológie a výchovy psov, a zároveň si ich prakticky vyskúšať so svojimi zverencami pod odborným dohľadom. Veríme, že niektorí z ľudí, ktorí sa seminára zúčastnili sa v budúcnosti stanú našimi ďalšími koordinátormi výchovy.

Seminár bol nie len intenzívnym školením, ale aj stretnutím ľudí, ktorých spája láska ku psom a chuť podieľať sa na dobrej veci.  Veľmi si vážime nezištnú prácu našich vychovávateľov, ich čas, snaha a láska, venované zverenému psíkovi počas jeho detstva sú kľúčové pre úspešný výcvik vodiaceho psa.