Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy absolvovala svoj tretí úspešný audit

V dňoch 3. - 5. júna absolvovala VŠVAP už tretí medzinárodný audit v oblasti dodržiavania medzinárodných štandardov vo všetkých oblastiach činnosti teda v oblasti chovu, výchovy, výcviku, odovzdania vodiacich psov a poskytovania servisu klientom a taktiež vo všetkých administratívnych postupoch. Auditormi boli tentokrát dvaja kolegovia z Austrálie a Veľkej Británie. V oblasti chovu nám bolo odporučené zriadiť popri miestnosti určenej pre odchovy aj priestor pre karanténu, v oblasti výchovu a výcviku bola naša činnosť klasifikovaná ako veľmi kvalitná, v oblasti odovzdania vodiacich psov klientom nám bol odporučený dlhší čas zácviku klienta s vodiacim psa (našim štandardom je týždenný zácvik klienta s vodiacim psom), v oblasti poskytovania servisu klientom sme splnili všetky podmienky a v oblasti administratívnych postupov a formulárov nám chýba postup pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa žiadateľov a majiteľov vodiacich psov a taktiež nám chýba niekoľko administratívnych formulárov. Na odstránení zistených nedostatkov priebežne pracujeme.

Certifikát od International Guide Dog Federation, formát pdf, 80kB