Pre koho je pes so špeciálnym výcvikom vhodný

Nasledujúce informácie by vám mali pomôcť pri rozhodovaní pretože mať v rodine psa je síce obohacujúce ale aj  náročné. Zvážiť by ste mali všetky nasledujúce aspekty.

Psa so špeciálnym výcvikom musí bezpodmienečne akceptovať a prijať celá rodina. Nikto sa ho nesmie báť ani ho ignorovať. Psy sú veľmi citlivé na nálady a city ľudí a negatívny postoj k psovi, hoci nemusí ísť vyložene o zlé zaobchádzanie, má negatívny vplyv na psychiku zvieraťa a tým na jeho pracovný výkon.

Pes musí byť umiestnený so svojim pánom v bytových priestoroch. Nesmie byť umiestnený na dvore, v koterci, alebo byť dlhodobo izolovaný v obytnej časti domu (napríklad zatváraný do kúpeľne, alebo inej izby, vrátane garáže, kotolne a pod.). V rámci bytu musí byť psovi umožnené pohybovať sa v priestoroch, kde sa zdržujú ľudia, nemusí mať však prístup do všetkých miestností v obytnom priestore.

Pes so špeciálnym výcvikom  nie je univerzálna pomôcka a preto nie je vhodný pre každého človeka. Spolupráca s ním vyžaduje od jeho majiteľa nemalé úsilie. Naproti tomu však poskytuje svojmu majiteľovi nezávislosť, pomoc a spoločnosť.

Pes je živý tvor s určitými nárokmi a potrebami a  celkom odlišným spôsobom komunikácie ako je tá ľudská. Efektívna spolupráca s ním je možná iba za predpokladu že budú jeho nároky a potreby uspokojené a že jeho majiteľ spôsobu jeho komunikácie porozumie.

Záujemca o psa  musí mať pozitívny vzťah ku psom, dosiahnuť vek kedy bude možná dobrá spolupráca so psom, mať primerane dobrý zdravotný stav, ktorý neznemožní spoluprácu so psom, osobnostné predpoklady, ktoré vytvoria psovi  podmienky pre zdravý vzťah a život. Záujemca o psa musí byť ochotný učiť sa nové veci, mať  motiváciu pracovať so psom, venovať svojmu psovi dostatočnú  starostlivosť a pozornosť potrebnú na udržanie jeho pracovných zručností, psychickej pohody a dobrého zdravotného stavu. 

Vodiaci pes

Kritériom pre efektívne využívanie vodiaceho psa je taký stupeň poškodenia zraku, ktorý vyžaduje kompenzáciu, to znamená, že klient v čase, kedy mu má byť pridelený vodiaci pes, aktívne využíva bielu palicu, alebo služby vidiaceho sprievodcu. Príliš mnoho zvyškového zraku vzájomnej spolupráci človeka s vodiacim psom škodí. Človek, ktorý vie zrakom skontrolovať situáciu, v ktorej sa nachádza, má vždy tendenciu pracovať namiesto psa. Pes následne prenecháva postupne iniciatívu v práci človeku, zabúda a postupne stráca zručnosti, ktoré sú pre prácu vodiaceho psa nevyhnutné. Pri posudzovaní miery zrakového poškodenia, pre účely pridelenia vodiaceho psa, nie je pre našu organizáciu určujúcim faktorom potvrdenie lekára o klientovej praktickej slepote. Diagnóza, praktická slepota, má mnoho stupňov a aj keď je miera poškodenia taká veľká, že takáto diagnóza je oprávnená, nemusí byť vždy dostatočná pre účely pridelenia vodiaceho psa. Táto téma sa konzultuje so záujemcom o psa na osobnom pohovore.